1. شبیه‌سازی با نرم‌افزار فوق تخصصی Virtuoso

  • شبیه‌سازی با انواع تکنولوژی فایل‌های 180nm, 130nm, 90nm, 65nm, 45nm
  • طراحی در سطح layout
  • طراحی برای مدارات دیجیتال و آنالوگ
  • و ...

2. شبیه‌سازی مدارات پیچیده‌ی و Optimization مدارات برای کاربردهای کم توان و پر سرعت با Hspice

 انتشار از منبع : ece-projects-pb - ece-projects-pb
چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 17:24:29
  برچسب ها : شبیه‌سازی ,مدارات